Szkolenia webinarowe

Szkolenia webinarowe: odczarowanie.

Szkolenia webinarowe to jeden z tych tematów w zakresie edukacji, w których znaczna część społeczeństwa jest wyedukowana bardzo słabo i to najczęściej nie z własnej winy. Bez wahania można postawić tezę śmielszą: jest to zagadnienie, co do którego pokutuje wiele mitów. Zafałszowanie to wynika z niewiedzy, jak takie szkolenia wyglądają w praktyce.

Kiedy rodzic nie zechce zgłębić tej kwestii, będzie żywić odnośnie do niej bardzo intuicyjne przekonania, które w kontekście współczesnych czasów i nieznajomości konkretnych faktów, będą nawet całkiem zrozumiałe. Niemniej, mit jest mitem i należy go obalić. Nie tylko po to, by zrehabilitować same szkolenia webinarowe, ale również po to, by w wyniku tej rehabilitacji, lepiej poinformowane osoby mogły skorzystać z takiej formy zajęć i czerpać z niej niewątpliwe korzyści.

Nie bez powodu jednak padło słowo "rodzic". Pozostaje faktem, iż wielu dorosłych (choć głównie przedsiębiorców i pracowników dużych firm) korzysta ze szkoleń webinarowych i ceni je sobie. Ten obszar technologii informatycznej rozwija się dziś bardzo dynamicznie i od dawna zdobył uznanie wśród sposobów komunikowania się wykorzystywanych przez firmy i instytucje. Niewielu jednak - poza tym gronem - widzi w nich szansę dla swoich dzieci. Szansę na bardzo efektywną i kompleksową naukę. Zarówno poszczególnych i całkiem standardowych przedmiotów, jak i "nauki uczenia się", by nazwać tak wdrażanie sposobów skuteczniejszego zapamiętywania i przyswajania wiedzy.

Atut bogactwa dziedzin, z którego czerpać mogą dzieci i dorośli w ramach szkoleń webinarowych, to w zasadzie pierwszy wymieniony tutaj walor, który pojawił się "niechcący". Wyrwał się on z całego tłumu zalet, które miały spokojnie czekać w kolejnych akapitach. Za chwilę do nich przejdziemy - najpierw jednak przedstawimy je ogólnie. Otóż, szkolenia webinarowe nie tylko dorównują tym stacjonarnym - są równie wartościowe zaledwie pod dwoma względami, ale cała reszta (ważnych) kryteriów stoi po stronie webinarów. Summa summarum... to te spod znaku "online" wychodzą na plus!

Drugą zaletą szkoleń webinarowych... jest cecha, którą niesłusznie im się na ogół odbiera. Bywa tak, iż rodzice są przekonani, że kiedy dziecko "siedzi przy komputerze", niczego się tak naprawdę nie nauczy. To wielki błąd. Owszem, instruktor nie może w tym przypadku stać nad uczniem i patrzeć mu na ręce (to akurat plus, ponieważ takie zachowania tylko stresują), ale to nie tak, że instruktor nie ma kontroli nad przebiegiem procesu dydaktycznego. I nie chodzi tu o to, że może ucznia poprosić o zabranie głosu, widząc go w tym wypadku i słysząc, tylko o to, że podczas zajęć z treningu pamięci, mających warsztatowy charakter, przez cały czas wykonuje się jakieś zadania. W takim wypadku odwrócenie uwagi i zajęcie się czymś innym przez ucznia jest praktycznie niemożliwe ponieważ prowadzący to łatwo wychwyci.

Następny mit mówi, że nauczyciel prowadzący wykłady stacjonarne "lepiej zna swoich uczniów". Cóż - jeśli nawet, to tylko wybranych. Nie można zapominać, że... to szkolenia webinarowe dają możliwość lepszego zapoznania się obydwu stron, a jednocześnie - pozbawionego wybiórczości. Kiedy w klasie dochodzi do wykonywania zadań "na żywo", wówczas nauczyciel może przepytać co najwyżej jednego czy dwóch uczniów. Podczas webinaru, w analogicznej sytuacji, przy korzystaniu z tzw. czatu moderowanego lub przy wykorzystaniu wcześniej przygotowanych ankiet, wykładowca widzi odpowiedzi WSZYSTKICH uczestników szkolenia. Tylko on, jako fizyczna osoba, ma dostęp do odpowiedzi; konkretny uczestnik widzi wyłącznie własne.

To naturalnie prowadzi nas do kolejnej przewagi szkoleń webinarowych: w przeciwieństwie do tych stacjonarnych, uczniowie nie są w stanie nawzajem się rozpraszać i przeszkadzać w nauce. Z drugiej jednak strony, jak nadmieniliśmy, interakcja zostaje zachowana, wobec czego - tak, jak w klasie - ma miejsce wspólne uczenie się. Pokrewnym atutem szkoleń webinarowych jest fakt, iż w związku z taką formą, ewentualna nieśmiałość dziecka nie staje się barierą w przyswajaniu wiedzy i całym procesie. Znika niechęć i opór przed udziałem w zajęciach, które u pewnej grupy uczestników kursów mogą pojawiać się, szczególnie na samym początku zajęć.

Pora przedstawić teraz całą grupę zalet, których matką jest immanentna cecha Internetu: dostępność. Dzięki niej, uczestnik szkolenia webinarowego może brać w nim udział bez względu na swoją lokalizację i na dowolnym urządzeniu mobilnym, a także komputerze stacjonarnym; nie trzeba chyba wspominać, że szkolenia "fizyczne" odpadają w tej konkurencji. W razie nieprzewidzianej nieobecności na zajęciach, uczeń może skorzystać ze wszystkich poruszonych na nim informacji, dzięki cyfrowej rejestracji obrazu i dźwięku - to kolejna przewaga szkoleń webinarowych nad tradycyjnym modelem.

Przy tego typu rozwiązaniu można również skorzystać z zajęć także wtedy, kiedy nastąpi konieczność ich przerwania, np. wskutek choroby - co w przypadku zajęć stacjonarnych jest rzadkością. Obojętnie, czy uczeń nie był dostępny z powodu choroby, czy też chciałby po prostu powtórzyć materiał - może to zrobić zaraz po odbyciu kursu na żywo i kiedykolwiek w przyszłości zechce. Nie będą to, co trzeba dodać, notatki lub materiał z zeszytu kolegi; będzie to dostęp do całego nagrania, a więc wszystkich informacji, które zostały na nim zawarte. 

Jest i inna grupka walorów, która wynika wprost ze specyfiki internetowych realiów: zminimalizowane nakłady czasu i kosztów pieniężnych. Uczniowie nie muszą tracić tego pierwszego zasobu na transport do miejsca, w którym zajęcia są prowadzone, zaś rodzice młodszych dzieci nie marnują czasu w związku z dowożeniem ich na szkolenia. Tym sposobem koszty paliwa także spadają do zera.

W przypadku szkoleń webinarowych rabaty są o wiele wyższe i włączają również osoby polecone. Jeśli jesteśmy już jednak przy kwestiach finansowych, warto dodać, że w ramach jednej opłaty, ze szkolenia może korzystać nie tylko jeden uczeń. Przy komputerze może przecież przebywać całe rodzeństwo, a także sam rodzic, który posiada dzięki temu nie tylko możliwość hospitacji, ale też przyswajenia wykładanych treści. 

Jeśli chodzi o same godziny zajęć, ich systematyczność zostaje zachowana - tak samo, jak przy szkoleniach stacjonarnych. To właśnie jeden ze względów, pod którymi obydwa rodzaje zajęć stoją na równi. Już jednak idąc o krok dalej, widzimy wyższość szkoleń webinarowych: możliwość doboru właściwej godziny szkolenia - na tych klasycznych - jest mocno ograniczona. Szkolenia online są tutaj bardziej elastyczne.

Nawet kwestia wysokich kompetencji instruktora nie jest na wykładach stacjonarnych sprawą tak oczywistą i niejednoznaczną, jak mogłoby się wydawać. Szkolenia webinaryjne natomiast, oferują w tym względzie przejrzystość i pełną gwarancję poważnych kwalifikacji prowadzącego trening.

Z mitami rozprawiliśmy się całkiem szybko, ponieważ nie było ich za wiele - ich ciężar jest jednak na tyle duży, że potrafi zaciemnić temat i zamyka go w oczach wielu rodziców. Tymczasem, jak widać - obalenie mitów dało asumpt do prezentacji mnóstwa jasnych stron takich szkoleń. Życzymy wszystkim pragnącym skorzystać z takiego rozwiązania wielu udanych wrażeń.


SMART UP Akademia Rozwoju
ul. Turkowskiego 11 lok. 5
10-691 Olsztyn
NIP 739-123-10-60
REGON 510 133 077
Santander Bank Polska SA. :
60 1910 1048 2120 0006 3724 0001
tel. 511 026 062
biuro@smart-up.pl

Skontaktuj się z nami

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ