Misja

Mechanizmami stojącymi za rozwojem zdolności intelektualnych pasjonujemy się od czasu naszych studiów, czyli od początku lat dziewięćdziesiątych. Na przełomie XX i XXI wieku pasję tę zaczęliśmy realizować także zawodowo.

Stosowane przez nas rozwiązania odnoszą się do zdobyczy psychologii poznawczej oraz odkryć, jakie miały miejsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wszystkie metody, które oferujemy uczestnikom naszych zajęć,  zostały wypróbowane w praktyce i opracowane w sposób umożliwiający efektywne przyswajanie wiedzy.

Dzięki naszym osobistym doświadczeniom, od dawna jesteśmy zdania, że wszelkie techniki pozwalające zwiększyć szanse edukacyjne osób uczących się, powinny stać się narzędziami powszechnie dostępnymi i wprowadzanymi już na początku szkolnego procesu edukacyjnego. Powinno móc z nich korzystać jak najwięcej osób. Dlatego też naszą misją jest upowszechnianie ich na wszystkie możliwe sposoby; tak, aby przynosiły korzyść każdemu, kto zdecyduje się po nie sięgnąć.

Jesteśmy przekonani, że podstawą wszelkiego nauczania we współczesnej szkole powinny być dwa „przedmioty”, wplecione we wszystkie inne zajęcia: uczenie, jak się uczyć, oraz uczenie, jak kreatywnie myśleć. Chodzi przecież o to, by każdy bez wyjątku mógł uzyskać - o ile tylko zechce - wiedzę o tym, jak działa nasz mózg i pamięć, a także w jaki sposób można przechowywać informacje, sięgać po nie, wiązać je z innymi koncepcjami i wyszukiwać nowe wiadomości zawsze, gdy pojawi się taka potrzeba.

Umiejętności, które staramy się promować, wydają się być dzisiaj (w dobie społeczeństwa informacyjnego i realizującego w praktyce ideę konieczności uczenia się przez całe życie) kompetencjami niezbędnymi. Zagadnienia te mają duże znaczenie także w przypadku osób już zawodowo czynnych. Coraz trudniej będzie nam bowiem wyobrazić sobie pracownika, którego wiedza ogranicza się do materiału przyswojonego (lepiej lub gorzej) na studiach, bądź w szkole średniej.

Co więcej, już dziś istnieją obszary, gdzie wiedza uzyskana w trakcie studiów dezaktualizuje się zanim je ich uczestnik zdąży ukończyć. Jednocześnie od kilku dekad ogólny iloraz inteligencji człowieka rośnie w tempie około 4% w okresie 10 lat. Oznacza to, że nieustannie zwiększa się także liczba osób, które potrafią zrozumieć bardziej złożone zagadnienia i wykorzystywać  je do swoich potrzeb.


SMART UP Akademia Rozwoju
ul. Turkowskiego 11 lok. 5
10-691 Olsztyn
NIP 739-123-10-60
REGON 510 133 077
Santander Bank Polska SA. :
60 1910 1048 2120 0006 3724 0001
tel. 511 026 062
biuro@smart-up.pl

Skontaktuj się z nami

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ