Techniki Pamięci - Badania, Literatura

NOWOŻYTNE BADANIA NAD ISTOTĄ PAMIĘCI I SPOSOBAMI ZAPAMIĘTYWANIA:

Miller (1956) – pamięć krótkotrwała (Short Term Memory) jest w stanie zarejestrować i przechować jednocześnie 7 (+/- 2) elementów

Paivio (1969) badania nad wpływem wyobrażeń na proces zapamiętywania, koncepcja podwójnego kodowania

Ross i Lawrence (1968) - metoda „loci”- odtworzenie podczas reprodukcji bezpośredniej 37.5 z 40 prezentowanych elementów

Standing, Conezio i Haber (za Baddeley, 1976) – 90% skuteczności przy odtwarzaniu obrazów

Turner i Perkins (Nowak, 1992) przeprowadzili eksperyment potwierdzający skuteczność metody par skojarzeń, 95% skuteczności

Raugh i Atkinson (za Gruneberg, 1992) wykorzystanie metody słowa-klucza czterokrotnie zwiększyło efekty przyswajania słówek hiszpańskich

Gruneberg (1992) - czterodniowy kurs języka obcego z zapamiętaniem 600 słów; nauczył się techniką słowa-klucza ośmiu języków europejskich (w tym rosyjskiego)

LITERATURA NAUKOWA:

Baddeley A. (1976) The Psychology of Memory, New York,  Basic Books.

Chmielewska E., Stypułkowska J. (1986) Pamięć krótko- i długotrwała. W: Materiały do nauczania psychologii, seria I, t.5, Warszawa, PWN.

Czerniawska E. (1985) Mnemotechniki (miejsce we współczesnej psychologii), "Psychologia Wychowawcza", 4, 400-409.

Czerniawska E. (1986) Metapamięć. Przegląd zagadnień teoretycznych i badań. W: Materiały do nauczania psychologii, seria I, t.5, Warszawa, PWN.

Gregory R. (red.) (1999)The Oxford Companion to the Mind, Oxford

Gruneberg M. (1992) The practical application of memory aids. W: Gruneberg M., Morris P. (red.), Aspects of Memory, vol. 1, London and New York, Routledge.

Hunter I. M. L. (1963) Pamięć. Fakty i złudzenia, Warszawa, PWN.

Jagodzińska M. (1986) Rozwój pamięci w ujęciu poznawczym. W: Materiały do nauczania psychologii, seria I, t.5, Warszawa, PWN.

Ledzińska M. (1986) Wydobywanie informacji przechowywanych w pamięci. W: Materiały do nauczania psychologii, seria I, t.5, Warszawa, PWN.

Najder K. (1992) Wprowadzenie do teorii pamięci. W: Materska M., Tyszka T. (red.), Psychologia i poznanie, Warszawa , PWN.

Nowak A. (1992) Przestrzenne mechanizmy przetwarzania informacji. W: Materska M., Tyszka T. (red.), Psychologia i poznanie, Warszawa , PWN.

Stemplewska K. (1992) Rozwój reprezentacji. W: Materska M., Tyszka T. (red.), Psychologia i poznanie, Warszawa , PWN.

Yates F. A. (1977) Sztuka pamięci, Warszawa, PWN.

Włodarski Z. (1989) Psychologia uczenia się, Warszawa, PWN


SMART UP Akademia Rozwoju
ul. Turkowskiego 11 lok. 5
10-691 Olsztyn
NIP 739-123-10-60
REGON 510 133 077
Santander Bank Polska SA. :
60 1910 1048 2120 0006 3724 0001
tel. 511 026 062
biuro@smart-up.pl

Skontaktuj się z nami

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ